درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

جرم شهادت دروغ و افشای اسرار

مقالات و نکات کاربردی

جرم شهادت دروغ

شهادت علیه خوانده یا متهم پرونده در دعاوی حقوقی و کیفری یکی از دلایلی است که قضات می توانند در صدور حکم خود به آن استناد کنند. بنابراین شاهدان می توانند با حضور یا عدم حضور خود در دادگاه در سرنوشت دعوا تأثیر گذار باشند.( جرم شهادت دروغ )

جرم شهادت کذب ( جرم شهادت دروغ ) در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد.

جرم شهادت دروغ از جرایم مطلق است و مقید نیست به این معنی که لازم نیست حتماً شهادت دروغ در رأی دادگاه موثر واقع شده باشد بلکه حتی اگر هم قاضی به آن توجه نکرده باشد و خلاف شهادت رأی داده باشد باز هم ارتکاب جرم شهادت دروغ محرز است.

بعلاوه این جرم از جرایم عمدی است بنابراین نمی توانیم کسی را که سهواً و اشتباهآٌ مبادرت به بیان کذبیات آن هم در قالب شهادت کرده مجرم بدانیم.

جرم شهادت دروغ

مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات سال ۱۳۷۵) هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دو میلیون ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مطابق تبصره ماده فوق مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات آمده است.

با توجه به ماده ۶۴۹ قانون فوق نیز هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

جرم افشای اسرار

مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و همه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ريال جزای نقدی محکوم می شوند.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکیل های مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در خصوص جرائم شهادت دروغ و افشای اسرار می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

تماس با موسسه