درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

جرم ربا

مقالات و نکات کاربردی

تعریف و مجازات جرم ربا

جرم ربا از جرائمی است که در اسلام حرام است و در قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نیز به آن اشاره شده است.

با توجه به ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض و صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله کند و یا اضافه بر مبلغ پرداختی دریافت کند ربا محسوب و جرم شناخته می شود.

نکته ی مهم در خصوص جرم ربا این است که در این جرم هم رباگیرنده و هم ربادهنده و هم واسطه ای بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم شوند.

جرم ربا

انواع ربا

البته باید توجه داشته باشیم که هر افزایش مبادله ای را چه در پول و چه در جنس نمی توان ربا دانست بلکه ربا را در دو حالت ذیل می توان تصور کرد:

ربا در بیع

اگر خرید و فروش به صورت جنس به جنس یا کالا به کالا باشد و هر دو جنس از یک نوع باشد طوری که مردم عادی آن را از یک جنس تصور کنند مثل یک کیلو شمش طلا در مقابل یک کیلو شمش طلا و این دو جنس از هر حیث مثل هم باشند اضافه دریافتی ربا و حرام است.

ربا در قرض

اگر در قرض پول یا جنسی بدین شکل قرض داده شود که قرار شود پس از قرض بعد از مدتی با اضافاتی پرداخت شود اضافه پرداختی یا دریافتی را ربا می گویند.

باید توجه داشت که مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در صورت معلوم نبودن صاحب مال در ربا، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

و هرگاه در جرم ربا ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مدنظر بوده از مجازات مذکور در ماده ۵۹۷ معاف می شود.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در دعاوی مربوط به ربا می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

تماس با موسسه