درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

جرم توهین

مقالات و نکات کاربردی

تعریف جرم توهین

توهین عبارت است از رفتاری اعم از گفته (شفاهی یا نوشته کتبی) یا هر لفظی که با توجه به شخصیت مخاطب آن، باعث سلب و هتک حیثیت و حرمت شخص به طور معمول می شود.( جرم توهین )

توهین بر دو نوع است: ۱- جرم توهین منتسب به مخاطب ۲- جرم توهین منتسب به دیگران

فحاشی

یکی از مصادیق بارز جرم توهین، فحاشی به شخصی به طور لفظی است با این حال ممکن است شخصی به طور کتبی به دیگری الفاظی رکیک را نسبت بدهد که این عمل به اثبات جرم توهین بیش تر کمک می کند.

رفتار توهین آمیز حتی ممکن است به شکل یک فعل باشد مثلاً شخصی با ادا در آوردن و نشان دادن رفتارهایی از خود عملاً به شخص دیگری توهین کند.

جرم توهین مطلق است و مقید نیست به این معنی که نیاز به نتیجه مجرمانه ندارد و صرف اظهار الفاظ یا اعمال توهین آمیز منجر به وقوع چنین جرمی می شود چه با این عمل حیثیت مخاطب دستخوش شود یا خیر.

جرم توهین

مواد قانونی مربوط به توهین

مطابق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات سال ۱۳۷۵) توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ريال جزای نقدی خواهد بود.

و مطابق ماده ۶۰۹ قانون فوق نیز هر کس با توجه به سمن یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات و… را در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند  به سه تا شش ماه حبس و یا ۷۴ ضربهش لاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ريال جزای نقدی محکوم می شود.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در خصوص جرم توهین می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

تماس با موسسه