درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

جرم قوادی تأسیس یا اداره مرکز فساد و فحشاء

مقالات و نکات کاربردی

جرم قوادی

جرم قوادی به این معنی است که شخصی زن و مرد (زنا) یا دو یا چند مرد (لواط) را برای انجام اعمال منافی عفت و نامشروع (زنا یا لواط) به هم برساند.

در حال حاضر این جرم که قبلاً جرمی ساده بود به جرم گسترده و سازمان یافته تبدیل شده است که به همراه جرایمی دیگر از قبیل قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشاء را ارتکاب می یابد.

جرم قوادی

در واقع قواد کسی است که واسطه ی عمل منافی عفت و رابطه ی نامشروع شخص دیگری است.

مطابق ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی جدید حد و مجازات قواید برای مرد ۷۵ ضربه شلاق است به همراه تبعید از محل به مد ۳ ماه تا یکسال و برای زند فقط ۷۵ ضربه شلاق

مطابق ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات سال ۱۳۷۵) افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «۱» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد.

  1. کسی که مرکز فساد یا فحشاء دایر یا اداره کند
  2. کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

مطابق تبصره ماده فوق نیز هر گاه بر عمل بالا عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم خواهد شد.( جرم قوادی )


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در دعاوی جرم قوادی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

تماس با موسسه