درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

جرایم خیانت در امانت با توجه به قانون شرکت های تعاونی و قانون تجارت

مقالات و نکات کاربردی

جرایم خیانت در امانت با توجه به قانون شرکتهای تعاونی

با توجه به اینکه وجوه و اموال شرکتها و اتحادیه های تعاونی نزد مدیرعاملان یا سایر اعضای هیأت مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی امانت است. به موجب ماده ۱۲۸ «قانون شرکتهای تعاونی» مصوب سال ۱۳۵۰ هر یک از این افراد که مرتکب جرایم خیانت در امانت در وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی (در حال حاضر ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات ۱۳۷۵) محکوم خواهد شد.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که در جایگزین کردن مجازات ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ به جای ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی مشکلی پیش نمی آید و اختلاف نظری نیست چرا که مجازات مقرر در هر دو ماده یکی است و آن حبس از شش ماه تا سه سال حبس است.

جرایم خیانت در امانت

جرایم خیانت در امانت با توجه به قانون تجارت

با توجه به برخی مواد قانون تجارت سوء استفاده ی دلال، حق العملکار و یا مدیر تصفیه باعث اعمال مجازات خیانت در امانت در مورد آنها می شود.

اعمال مجازات خیانت در امانت در مورد دلال

با توجه به ماده ۳۴۹ قانون تجارت اگر دلال برخلاف وظیفه اش نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف مقابل معامله عملی انجام دهد یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مقابل مبلغی را دریافت کند یا وعده ی آن را قبول کند اجرت به او تعلق نمی گیرد و علاوه بر آن مشمول مجازات مقرر برای خیانت در امانت می شود.

اعمال مجازات خیانت در امانت در مورد حق العملکار

مطابق ماده ۳۷۰ قانون تجارت حق العملکاری که نادرستی کرده و مثلاً به حساب آمر (کسی که انجام کار را به حق العملکار سپرده است) قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند مستحق حق العمل نیست و به علاوه آمر اجازه دارد در دو صورت اخیر خود حق العملکار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

تبصره ی ماده ی فوق اجرای مجازاتی را که برای خیانت در امانت مقرر است در مورد چنین حق العمل کاری ممکن دانسته است.

اعمال مجازات خیانت در امانت در مورد مدیر تصفیه

مطابق ماده ۵۵۵ قانون تجارت مدیر تصفیه ای که در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد، خائن در امانت محسوب کرده است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب این موسسه آمادگی خود را جهت ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت علی الخصوص در رابطه با جرایم خیانت در امانت یا در حکم خیانت در امانت به شما شهروندان گرامی اعلام می دارد.

تماس با موسسه