تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن به هنگام تأسیس منحصرآً به وسیله ی موسسین آن تشکیل می شود و پس از ثبت شرکت، سهام آن در بازار بورس قابل داد و ستد نبوده ولی توسط سهامداران آن قابل معامله است. حداقل سرمایه برای ثبت این شرکت 1 میلیون ریال است  که به سهم مساوی تقسیم می شود و حداقل تعداد سهامداران به هنگام ثبت شرکت سهامی خاص باید 3 نفر باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

مطابق ماده ی 20 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت برای تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی است:

ثبت شرکت سهامی خاص

1- اساسنامه شرکت  2- اظهار نامه  3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان  4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17  5- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

تبصره- سایر قیود و شرایطی که در این قانون بری تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرران برای شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نیست.

مطالبی که در فوق آمد توضیحی مختصر از شرکت سهامی خاص و طریقه ی ثبت آن بود و در عمل و برای ثبت این نوع شرکت مراحل دیگر غیر از مراحل و مدارک مزبور لازم است. بنابراین پیشنهاد می شود جهت ثبت هر شرکت تجاری از مشاوره و نظرات وکلای باسابقه و مجرب در این زمینه استفاده شود تا شخصیت حقوقی نوپای شرکت بی عیب و نقص در جامعه ی تجاری ما متولد شود.

بیشتر بخوانید :  Investment in Irans Construction Projects
فهرست