تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری – تعیین تکلیف کسری پارکینگ – کسری پارکینگ – پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰

مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف کسری پارکینگ با کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده و بعد از پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری موظف به صدور برگه پایانکار است .

بنابراین آنچه که شهرداری بابت کسری پارکینگ میتواند از مالک دریافت کند همان جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ است و دریافت مبالغی مازاد بر آن مطابقتی با قانون ندارد . مبالغی که بعد از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان کسری و یا حذف پارکینگ از شهروندان اخذ شده باشد قابل استرداد از طریق محاکم قضایی است .

 

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری – تعیین تکلیف کسری پارکینگ – کسری پارکینگ – پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.