مقالات و نکات کاربردی

الزام سازنده به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در قرارداد مشارکت در ساخت

مقالات و نکات کاربردی

اخذ پایان کار

پس از پایان یافتن عملیات ساخت و ساز ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت در صورتیکه ساختمان مورد تأیید شهرداری باشد، مدرکی را تحت عنوان پایان کار به سازنده می دهند که این مدارک پایان عملیات ساختمانی را تأیید می کند.( اخذ پایان کار )

مدارک لازم برای اخذ پایان کار

  1. شناسنامه و کارت ملی
  2. ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد

اخذ پایان کار

اخذ صورت مجلس تفکیک

پس از پایان قرارداد مشارکت در ساخت و تعیین قدرالسهم هر یک از طرفین به شکل مفروز و عینی لازم است مالک زمین با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال رسمی سهم شریک از زمین اقدامات لازم را انجام دهد. اداره ثبت با تنظیم صورت جلسه ی تفکیکی برای هر یک از واحدها سند مجزا با نام مالک آن (حسب مورد مالک زمین یا شریک) صادر می کند.

همچنین مطابق با ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت:

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در قرارداد مشارکت در ساخت دادگاه محل اقامت خوانده (سازنده) می باشد هزینه دادرسی دعوای فوق نیز مطابق هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است. و مدارک لازم برای طرح دعوای فوق: کپی قرارداد مشارکت در ساخت که وکالت کاری سازنده در آن قید شده باشد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در راستای اهداف و خط مشی خود مبنی بر پیشگیری از اختلافات و نهایتاً کاهش حجم دعاوی در مراجع قضائی و اداری و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی مورد اعتماد در زمینه قراردادهای مشارکت در ساخت، خدمات حقوقی تخصصی خویش را ارائه می نماید. برای بهره گیری از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.