تعریف سند انتقال اجرایی

سند انتقال اجرایی سندی است که دلالت بر انتقال مالی به دیگری کند اعم از عادی یا رسمی. سند انتقال اجرایی نیز از نظر برخی حقوقدانان به سندی گفته می شود که به دنبال مزایده و یا حراج در ادارات ثبت صادر می گردد. که این تعریف خیلی تعریف دقیقی نیست چرا که گاهی ممکن است تنظیم سند به دنبال حراج یا مزایده نباشد و ناشی از احکام لازم الزام به تنظیم سند دادگاه ها و دستور تملیک مقرر در ماده 340 قانون ثبت بعد از انقضاء هشت ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه و… باشد.

سند انتقال اجرایی

بنابراین بهتر است گفته شود که سند انتقال اجرایی سند رسمی است که در اجرای حکم یا دستور مقام ذیصلاح قانونی با رعایت قوانین و مقررات دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شود و دلالت بر وقوع یک ماهیت حقوقی که اثر آن انتقال مال است دارد.

انواع سند انتقال اجرایی

بنابراین به طور کلی اسناد انتقال اجـرایی با توجه به منشاء و مبنای آن می توان به 3 نوع تقسیم کرد:

1- سند انتقال اجـرایی ناشی از اسناد

2- سند انتقال اجـرایی ناشی از احکام

3- سند انتقال اجـرایی ناشی از اجرای آراء مراجع حل اختلافات مالیاتی و هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی


حال در مواردی پیش می آید که سند انتقال اجرایی به صورت غیرقانونی و برخلاف حقوق مالک یا اشخاص ثالث صادر شده و باطل است که در این صورت افراد متضرر می توانند با مراجعه به موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و اخذ مشاوره از افراد متخصص و وکلای مجرب این موسسه جهت ابطال سند انتقال اجـرایی و احقاق حق خود اقدام کنند.

فهرست