درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

آثار ابطال رای داوری

مقالات و نکات کاربردی

ابطال رای داوری

در صورتی که دادگاه حکم به ابطال رای داوری صادر نماید آیا قرارداد داوری خاتمه یافته تلقی می گردد و یا این که طرفین حق دارند مجددا براساس همان قرارداد داوری ، داور یا داروان دیگری را انتخاب نمایند؟ مستنبط از مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه حکم ابطال رای داوری توسط دادگاه صادر شده باشد خواه در قرارداد داوری شخص یا اشخاص معینی به عنوان داور انتخاب شده باشند و یا به صورت مطلق ارجاع امر به داوری شده باشد و خواه موضوع اختلاف از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد و یا اینکه داور در خارج از تصمیم دادگاه برگزیده شده باشد؛ در هر حال چنانچه طرفین نسبت به داور یا داوران دیگری تراضی و یا توافق ننموده باشند موضوع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه مربوطه خواهد بود. بدیهی است تا زمانی که حکم ابطال رای داوری قطعیت نیافته باشد صلاحیت دادگاه آغاز نخواهد شد.

ابطال رای داوری


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد های داوری داخلی و داوری بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت  در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

تماس با موسسه